Antiradar

Většina z nás si antiradar představuje jako přenosné zařízení, dočasně nainstalované ve voze tak, aby „vidělo“ dopředu, před vůz. A že nás upozorní, zvukově nebo opticky na přítomnost radaru, měřícího rychlost.

radar kontrola rychlosti

Je to legální?

Především je potřeba rozlišit antiradary na pasivní – ty pouze přijímají, detekují signál, vysílaný z radaru a informují o něm řidiče. Jejich používání je legální. Zkušenosti z provozu jsou takové, že ne vždy je signál radaru zachycen. Někdy je zachycen pozdě a může vyvolat nepřiměřenou reakci řidiče, který začne prudce brzdit a ohrozí tak vozidla, jedoucí za ním. Stává se také, zvláště za deště, že dochází k různým odrazům signálu např. od svodidel a detekce radaru je tím nepřesná a zavádějící.

Na druhé straně jsou anti radary aktivní, které signál vysílají a tím ruší průběh měření rychlosti, jejich používání je zakázáno. To je dáno zákonným ustanovením o tom, že je zakázáno používat zařízení, které naruší funkci prostředků používaných při dohledu na bezpečnost silničního provozu. Jejich prokázané použití může být pokutováno v rozpětí od 5 do 10 tisíc korun.

Jsou i jiné možnosti, jak se o radaru dovědět

O probíhající kontrole rychlosti informují aktuálně některá rádia, nutno dodat, že policisté někdy na taková zveřejnění pravděpodobně reagují a přesouvají se na jiné, neprozrazené místo.
auto rychlost

V mnoha navigacích, v jejich mapových podkladech, jsou již zaneseny informace o stacionárních radarech k měření rychlosti. Některé mobilní aplikace pro navigaci umožňují informovat řidiče i o aktuální situaci v silničním provozu. Například Waze upozorní řidiče např. na dopravní nehodu, kolonu, navrhne alternativní trasu, ale i upozorní na přítomnost policejní hlídky na silnici. Samozřejmě za předpokladu, že vstupní informace do aplikace zadá některý z přihlášených online uživatelů. Jde tedy o jakousi výpomoc a vzájemnou spolupráci.

A vůbec nejlepší je dodržovat předepsanou rychlost a nemít tak žádné starosti s antiradarem, jeho fungováním nebo placením případných pokut.