Desinfekce bazénové vody nemusí být agresivní

Základem očisty bazénové vody je chlór. Vycházíme z osvědčeného předpokladu, že v rozumných koncentracích je uvolněný chlór do kapaliny ochranným prostředkem před mikroorganismy, a že tato životodárná tekutina může být bezpečná i pro konzumaci. Úpravny pitné vody s chlórem počítají již desítky let a kromě ionizace je tento způsob prakticky jediný osvědčený a funkční.
V bazénech se používá nejčastěji k tomuto účelu chemický prostředek – chlorová tableta, která se rozpouští postupně ze speciálního plováku, anebo tzv. solinizační jednotka (solinátor).
sezení u bazénu.jpg

Jak sůl desinfikuje vodu

Solinátor pracuje na principu rozkladu chemických látek na jednotlivé ionty. V našem případě jde o docela obyčejnou sůl (upravenou mořskou). Sůl je z chemického hlediska chlorid sodný NaCl a tato sloučenina se ve vodném roztoku působením elektrického proudu na jednotlivých elektrodách rozpadá na ionty chlóru a sodíku. Volný iont chlóru se tím pádem uvolňuje do bazénu a působí jako desinfekce. Výhodou tohoto procesu je, že jde o koncentraci optimální, pozvolnou, a tudíž nejvíce přirozenou. Tekutina v bazénu pak nezapáchá a takto ošetřená nádrž je pro koupel bezpečným zázemím.
voda v bazénu.jpg

Výhody úpravy vody mořskou solí

· Odpadá nepříznivý vliv na pokožku a na oči, kůže nevysychá a oči nepálí tak, jak to bývá v některých velkých plaveckých bazénech.
· Sůl má jisté příznivé účinky i pro osoby s přecitlivělou pokožkou a pro alergiky.
· Ošetřená voda solinátorem není cítit chlórem.
· Není třeba ručně dávkovat množství chemie.
· Sůl se při desinfekci nespotřebovává.
· Do nákladů se započítává pouze pořizovací cena přístroje (solinátoru) a první dávka soli (před začátkem koupací sezóny a to tehdy, jestliže kompletně měníte vodu).
· Proces je naprosto ekologický, není nutné ani skladovat ani likvidovat nebezpečné chemikálie.
· Nedochází ke zraněním, která občas provází manipulace s chlorovými granuláty a louhy.