Nápravu zjednáte jednoduše


Pokud doÅ¡lo i pÅ™es vaÅ¡i důkladnou péÄi a starostlivost o váš bazén k výskytu a množení Å™as a tím pádem k výskytu nežádoucího zeleného zákalu ve vodÄ›, pomůže vám jedinÄ› Algicid. Tento kapalný přípravek, který je v bazénové vodÄ› naprosto neÅ¡kodný (neobsahuje chlor a nepÄ›ní, nedráždí pokožku ani vaÅ¡e oÄi) je velmi efektivní a můžete se na jeho pomoc stoprocentnÄ› spolehnout.

Mohou za to horké letní dny

A proÄ se vlastnÄ› zelené a hnÄ›dé Å™asy zaÄnou množit v bazénové vodÄ›? Na vinÄ› je okamžik, kdy dojde k poklesu koncentrace aktivní desinfekÄní látky kyslíku nebo chloru, k Äemuž právÄ› dochází pÅ™i intenzivním sluneÄní záření a pÅ™i vysokých teplotách horkých letních dnů. PÅ™estože tyto dny každý z nás velice miluje a vÅ¡ichni se na nÄ› těšíme, jsou z druhé strany spouÅ¡tÄ›Äem růstu a rozmnožování nežádoucích nižších organismů, mezi které právÄ› patří Å™asy. Aby nedoÅ¡lo k trvalému znehodnocení kvality vody ve vaÅ¡em bazénu, použijte přípravek Algicid, který vám pomůže problém s výskytem Å™as velmi rychle vyÅ™eÅ¡it a vy budete moci plavat opÄ›t v průzraÄné a jiskrné vodÄ›.