Hledáme nové odběratele!


Hledáte práškové barvy, které z hlediska ekologických parametrů splňují vÅ¡echna kritéria kvality? Sympatický distributor italských smÄ›sí k aplikaci na nejrůznÄ›jší struktury povrchů Vám pÅ™ináší seriózní nabídku konkrétních barevných odstínů barev, jež jsou aplikovány prostÅ™ednictvím metody vypalování, pÅ™iÄemž do ovzduší se neuvolňují žádné toxické látky. Speciální sortiment italského výrobce se jistÄ› postará o to, že se na tváři pracovníků Vaší lakovny rozhrnou veÅ¡keré chmury, a to pÅ™edevším pro jistotu stability, pevnosti, odolnosti, rychlosti a nekomplikovanosti aplikace nátÄ›ru na nejrůznÄ›jší typy podkladů.

Kvalita našich práškových barev je praxí stoprocentně ověřena

Jednoduchý recept na efektivní aplikaci povrchové úpravy, která zaruÄuje perspektivní ochrannou vrstvu pro libovolné podklady urÄené do vnitÅ™ního i venkovního prostoru, Vám poskytne specializovaný prodejce, v jehož produktovém katalogu si zaslouženÄ› populární postavení získaly v nejrůznÄ›jších barevných odstínech dostupné práškové barvy italského výrobce, na jehož serióznost podmínek pÅ™i výrobÄ› se v souvislosti se zaÅ™azením produktové Å™ady do ekologické struktury výrobků můžete stoprocentnÄ› spolehnout.